Коледна работилничка организираха младежите от Горнооряховски младежки парламент и сдружение „Младежка тоелрантност“

Този четвъртък всеки бе добре дошъл в младежкия център в Г.Оряховица да приложи своите идеи, сръчности и въображение. В продължение на часове те се занимаваха и изработваха различни играчки и коледни украси от подръчни материали за да ги предоставят за благотворителна кауза.

Идеята бе обсъждана още от октомври, когато се коментираха възможностите да се помага на хора в неравностойно положение. Варианта, чрез собствен труд да се направят сувенири и след това да се разпродадат, а средствата да се предоставят на дома в с. Страхилово, дойде от Йорданка. В тази идея са вплетени две значими инициативи на младежите. От една страна да се помага на хора в неравностойно положение, а от друга страна да се оползотворяват отпадъчни материали. Това е новата линия по която започват своята работа двете организации. Да се намали безразборното изхвърляне на материали и да се купува толкова колкото се потреблява, за да не се изхвърлят материали, дрехи и храни.

Да разберем модела на потребление на домакинствата, означава да разбираме човешкото поведение. Моделите на потребление в Европа са много различни в сравнение с тези отпреди 50 години. Важните фактори, които определят нашето потребление, включват нарастващите доходи, глобализацията на икономиката, технологичните открития (например интернет и мобилните телефони), намаляването размера на домакинствата и застаряващото население. В същото време, растящият брой на стоките и услугите, които употребяваме често намалява ползите, постигнати като резултат, например подобрени производствени технологии и процеси. В резултат на това, натискът върху околната среда се увеличава. Жилищното строителство, храните и напитките, както и мобилността, оказват най-голямо влияние на околната среда през целия си жизнен цикъл що се отнася до емисии на парникови газове и разрушаващи озона вещества, както и по отношение на използването на ресурсите.

Идеята е да се ограничи разточителството и да се започне кампания по опазване на природните богатства.