Покана за 5-та национална младежка среща в Горна Оряховица

„Стимулиране на младите хора към творчество, предприемачество и участие в младежки инициативи“

Разработване и управление на малки проекти
30-31.03.2012г.

Сдружение „Горнооряховски младежки парламент” и Община Горна Оряховица организират национална младежка среща, свързана с Европейската година на стимулиране духа на младите хора към инициатива, творчество и предприемачество, пригодността за заетост на младите хора, по-специално чрез младежки инициативи. Целта ѝ е обогатяване на опита в областта на младежките дейности по Европейски програми.

Основната идея на срещата е продиктувана от необходимостта повече хора да изразяват свободно мнението си, да вземат по-голямо участие в младежки инициативи и да бъдат активни. Ще се обсъдят възможностите за съвместно участие по различни програми. Програмата за срещата можете да намерите във формуляра за участие.

Целта е да се подтикнат младите хора към заетост, чрез младежки инициативи. Срещата е поредна стъпка за продължаване на започнатия диалог между младежта, местната и централната власт за ролята и мястото на младото поколение в градежа на просперираща България в рамките на обединена Европа.

Участниците ще обсъдят конкретни действия свързани с възможностите, които са им предоставени от младежките организации.

Разходите за транспорт и нощувката са за сметка на съответните Общини или организации, а организаторите поемат тържествената вечеря и запазване на места в хотел!

Ако поканата Ви се струва интересна, моля попълнете формуляра за участие и го изпратете до 01.02.2012 на Е-mail адреса посочен в него.

Заявките за участие и за настаняване в хотел могат да бъдат подадени до 15.03.2012 Участниците ще получат окончателната програма и допълнителна информация на посочен от тях Е-mail адрес.