„По-добро разбирателство между поколенията“ – младежки обмен в Гърция с участието на младежи от Г.Оряховица

„По-добро разбирателство между поколенията“ бе мотото на проекта в който участваха шестима представители на Горнооряховския младежки парламент, водени от председателя на сдружение „Младежка толерантност“ Виолета Панова. Проектът се състоя в гръцкия град Флорина.

В продължение на 8 дни младежките групи от Италия, Испания, Чехия, Унгария, България и Гърция работиха съвместно в различни по вид семинари и правиха тренинги съвместно с местни дейци. Проучваха опита в местната общност във връзка с опазване на родовите традиции, посетиха дом за стари хора, средно училище и университета по изкуства. Обмениха информации за проблемите в съвременното общество свързани с приемствеността и ползване на опита на по-старите съчетани с енергията на по-младите за един по-добър свят. Разискваха важността на ценностната система за поддържане на връзките между поколенията и изразиха смисъла на тази дейност чрез рисунки, танци и театър. Обсъдиха се въпросите свързани с безработицата в ЕС, нетолерантността към младежкия труд, наличието на расизъм и неуважение между хората. Всяка група споделяше опит от своята страна, споделиха се ценни практики а групите си тръгнаха с много нови идеи, заредени с желание да се работи за местната общност. Разговорния език бе английски, което обогати участниците с комуникативни умения.

Договориха се и бъдещи партньорства, защото между организациите изпратили тези групи съществува приятелско партньорство от 4 години. Във времето на проекта в минутите за отдих групите посетиха и няколко часа на екологията. Посетиха местността „Преспа” – огромно езеро, високо в планината на границите между Македония, Албания и Гърция, където гнездят пеликани и има много добре изградена екологична система. На раздяла българската група получи предложения за участие в проект в Неапол и Чехия през 2013г, а домакините настояха да продължат съвместните младежки дейности между градовете Флорина и Горна Оряховица. Този проект бе финансиран със съдействието на програма ”Младежта в действие”, а 30 % от транспортните разходи поемаха всеки от участниците.