„Младежка толерантност“ и МТ „Алтернатива“ участваха в годишната среща на мрежата „Ана Линд“

Годишна конференция на националната мрежа“Ана Линд” –България се състоя на 16 и 17 ноември в град Разлог. Горна Оряховица и великотърновски регион бе представено от Председателя на  сдружение ”Младежка толерантност”, които са членове на мрежата от 2007 година.

Чрез тяхното лобиране в тазгодишната среща на мрежата бяха включени и МТ ”Алтернатива”, а чрез тях  възможност за кандидатстване и проектна дейност, финансирана от мрежата, ще има и Читалище „Напредък 1869г”.

В конференцията участва Димитрос Кавнурас –представител и координатор на ръководството на Средиземноморската мрежа „Ана Линд”, Йордан Димитров – отдел „Близък изток и Африка” на министерството на вътрешните работи, Емил Върбанов – НФ „Култура”, Недал Халайф .

В средиземноморската мрежа „Ана Линд” участват 43 държави, а координатор за българската мрежа е сдружение „Международни инициативи за сътрудничество”.

72 организации са одобрените членове за България и са само малка част от 4000 организации на цялата мрежа. Ресурсите на тази мрежа са стабилни, защото се финансират и от ЕС.

„Самото участие в мрежата  е въпрос на престиж и вариант за донорство”- споделя  председателят на сдружение „Младежка толерантност“ Виолета Панова. Тя отбеляза и че би помогнала на други желаещи от региона.

„В двудневната среща се споделяха добри практики, обсъждаха се бъдещи инициативи  и насоки за работа, предвид създалата се несигурна ситуация в Близкия изток. Дискутираха се въпросите за доброто взаимодействие между държавите и НПО сектора, предвид засилващата се глобализация.

Поставиха се цели за възстановяване на доверието и изграждане на мостове чрез граждански диалог с държавите от средиземноморския регион. Подчертани бяха ролята и мястото на българските организации в тази мрежа, за дейността на която г-н Димитрос Кавнурас даде висока оценка.“, отбеляза Панова.

Източник: sever.bg