Покана за 5-та национална младежка среща в Горна Оряховица

„Стимулиране на младите хора към творчество, предприемачество и участие в младежки инициативи“

Разработване и управление на малки проекти
30-31.03.2012г.

Сдружение „Горнооряховски младежки парламент” и Община Горна Оряховица организират национална младежка среща, свързана с Европейската година на стимулиране духа на младите хора към инициатива, творчество и предприемачество, пригодността за заетост на младите хора, по-специално чрез младежки инициативи. Целта ѝ е обогатяване на опита в областта на младежките дейности по Европейски програми.

Основната идея на срещата е продиктувана от необходимостта повече хора да изразяват свободно мнението си, да вземат по-голямо участие в младежки инициативи и да бъдат активни. Ще се обсъдят възможностите за съвместно участие по различни програми. Програмата за срещата можете да намерите във формуляра за участие.
Има още