Конкурс “Online с кауза” – спечелете сайт за своята стартираща идея/проект!

"Онлайн с кауза"–конкурс за иновативна младежка идеяИмате идея, която е в сферата на младежкото участие и развитие, обучение, доброволчеството и неформалното образование? Вашата идея може да използва всички плюсове на интернет, за да се развие. Ние ще ви подкрепим! Спечелете сайт за своята стартираща идея/проект! Условието е да е креативна, иновативна и да е в една от сферите, изброени по-горе.

Краен срок за изпращане на идеи – 1-ви. Април 2012

Конкурса се организира от 42 training и SEOCREATIVEBRAIN. Повече информация можете да намерите на сайта на 42 training а идеята си да споделите в специално създадената форма на сайта на SEOCREATIVEBRAIN.

Наша доброволка на своето обучение при пристигане в Полша

Нашата доброволка Даниела във видео, което дава добра представа за духа на обученията по ЕДС. Даниела участва в дългосрочен проект в южна Полша.