Конкурс “Online с кауза” – спечелете сайт за своята стартираща идея/проект!

"Онлайн с кауза"–конкурс за иновативна младежка идеяИмате идея, която е в сферата на младежкото участие и развитие, обучение, доброволчеството и неформалното образование? Вашата идея може да използва всички плюсове на интернет, за да се развие. Ние ще ви подкрепим! Спечелете сайт за своята стартираща идея/проект! Условието е да е креативна, иновативна и да е в една от сферите, изброени по-горе.

Краен срок за изпращане на идеи – 1-ви. Април 2012

Конкурса се организира от 42 training и SEOCREATIVEBRAIN. Повече информация можете да намерите на сайта на 42 training а идеята си да споделите в специално създадената форма на сайта на SEOCREATIVEBRAIN.

Наша доброволка на своето обучение при пристигане в Полша

Нашата доброволка Даниела във видео, което дава добра представа за духа на обученията по ЕДС. Даниела участва в дългосрочен проект в южна Полша.

В националното обучение DEOR участваха представители на сдружение „Младежка толерантност“

В организираното от НЦЕМПИ национално обучение DEOR взеха участие Ивайло Драганов и Даниел Божанков от сдружение „Младежка толерантност“. Обучението се проведе от 24 до 26 февруари в София и събра представители на 21 неправителствени организации, работещи по програма „Младежта в действие“. DEOR или мерките за разпространението и приложението на резултатите са основна част от проектния цикъл в проектите по програма „Младежта в действие“.

Ивайло и Даниел взеха активно участие и обсъждаха темите видимост на проекти и разпространение и приложение на резултатите от тях. За участието си те получиха сертификат Youthpass, който удостоверява придобитите от тях чрез неформално образование умения.

След завръщането си в Г.Оряховица, Даниел сподели своя опит с младежите от Горнооряховския младежки парламент, които ще приложат идеите съвсем скоро – по време на и след организираната от тях национална младежка среща.

Паралелно с DEOR се състоя и „Media me!“ – обучение за представители на медиите, целящо да ги запознае с програмата, неформалното образование, с успешни проекти и със самите организации. Две от сесиите на обученията бяха общи – в тях журналистите и представителите на организациите работиха в малки екипи по създаването на кратки медийни продукти, представящи резултатите от самия DEOR.