От 30 до 31 март 2012г.се проведе Пета национална младежка среща в Горна Оряховица

Сдружение „Горнооряховски младежки парламент” и Община Горна Оряховица бяха организатори на петата национална национална младежка среща, свързана с Европейската година на стимулиране духа на младите хора към инициатива, творчество и предприемачество, пригодността за заетост на младите хора, по-специално чрез младежки инициативи.

Целта ѝ бе обогатяване на опита в областта на младежките дейности по Европейски програми, да се подтикнат младите хора към заетост, чрез младежки инициативи, да споделят опит и да обменят идеи. Цел, която бе постигната на 100%, изразени от участниците в срещата. Все по често се чувства от необходимостта повече хора да изразяват свободно мнението си, да вземат по-голямо участие в младежки инициативи и да бъдат активни.

В срещата взеха участие представители на Видински детски младежки парламент, Общински младежки съвет Генерал Тошево, Младежки общински съвет гр. Казанлък, 31 СУЧЕМ „Иван Вазов” гр. София, СДО „Фар”гр. Бургас, Български детски младежки парламент” гр. София, ВТУ”гр. Велико Търново гр. Велико Търново, Сдружение „Евротенденция”, представители от с. Килипетрово, обл. Силистра, от гр. Плевен, от гр. Разград, Общински педагогически център гр. Троян, Школа „Европейски мост” гр. Варна, Великотърновски градски ученически парламент, Младежки парламент „Максим Райкович” гр. Лясковец. Заедно с представителите на горнооряховския младежки парламент – гости и домакини оформиха цифрата 75 човека.

Председателката на Сдружение „Младежка толерантност“ – Виолета Панова представи присъстващите и ролята на тяхната организация при работата с младите хора. Разяснителна роля за работа с проекти внесе Александър Куманов – 42 training – София. В срещата се включи с „Дискусия – бизнес предприемачество – „Oт нула до милион” представител на бизнеса –инж.Александър Коцев / a.k.a.DJ KAIEX/.

Представителната част бе проведена в комплекс Амбарица, а на следващият ден участниците бяха впечатлени от клуб ОН. Специално подготвена презентация за значимостта на „случайната идея превръщаща се в бизнес” изнесе Жанета , а Даниел представи програмата ЕВРОДЕСК. Своя принос за обогатяване на присъстващите дадоха и EVS доброволците Динара от Турция и Каспар от Латвия, както и Клер Потано от Америка, работеща по програмата на Корпуса за мира. Всеки представи своята организация и визията за бъдещи съвместни дейности. С много емоции от прекрасната среща, и дълги неформални разговори за бъдещи контакти приключи младежката среща много след предвиденото време.

Срещата бе поредна стъпка за продължаване на започнатия диалог между младежта, местната и централната власт за ролята и мястото на младото поколение в градежа на просперираща България в рамките на обединена Европа. Специален гост и откриваш срещата бе кмета на Горна Оряховица инж.Д.Добрев , съпроводен от зам.кмета на общината Й.Кушева. Това внимание към събитието показва новата линия на отворен диалог с младите хора от страна на кметската власт.