„Нулеви отпадъци, здраве и околна среда“ – обучение за учители

Обучение за учители на тема „Нулеви отпадъци, здраве и околна среда“ организира Сдружение „Младежка толерантност” съвместно с Евгения Ташева координатор „Нулеви отпадъци“ За Земята. В рамките на 6 часа нашите гости – пътуващ екип от френски обучители – ще представят основните проблеми, свързани с отпадъците, както и интерактивни и забавни обучителни похвати, предназначени специално за средните училища и съобразени с възрастта на децата. Обучението в Горна Оряховица ще се проведе на 19 юли в частен клуб „Он“.

Екипът на “Histoires Recyclables“ ще бъде в България в периода 16-29 юли.
Курсът за Нулеви отпадъци трае 6 часа и приключва в рамките на един ден.
Обучителите ще предоставят на участниците електронните версии на игрите, основното съдържание на уроците и практически насоки за преподаването им.
Организаторите ще осигурят превод на български език, условия за работа, кафе паузи и обучителни материали.

Екипът на “Histoires Recyclables“ с удоволствие приема покани за участие и в събития и практически дейности с вашите възпитаници през периода на пребиваването си в България, 16-29 юли.

“Нулеви отпадъци” е стратегия комбинираща общностни практики, като повторно използване, поправяне, рециклиране, обезвреждане и компостиране, с индустриални практики като елиминиране на токсини и промяна в дизайна на опаковките.