„Младежка толерантност“ и МТ „Алтернатива“ участваха в годишната среща на мрежата „Ана Линд“

Годишна конференция на националната мрежа“Ана Линд” –България се състоя на 16 и 17 ноември в град Разлог. Горна Оряховица и великотърновски регион бе представено от Председателя на  сдружение ”Младежка толерантност”, които са членове на мрежата от 2007 година.

Чрез тяхното лобиране в тазгодишната среща на мрежата бяха включени и МТ ”Алтернатива”, а чрез тях  възможност за кандидатстване и проектна дейност, финансирана от мрежата, ще има и Читалище „Напредък 1869г”.

В конференцията участва Димитрос Кавнурас –представител и координатор на ръководството на Средиземноморската мрежа „Ана Линд”, Йордан Димитров – отдел „Близък изток и Африка” на министерството на вътрешните работи, Емил Върбанов – НФ „Култура”, Недал Халайф .

В средиземноморската мрежа „Ана Линд” участват 43 държави, а координатор за българската мрежа е сдружение „Международни инициативи за сътрудничество”.

72 организации са одобрените членове за България и са само малка част от 4000 организации на цялата мрежа. Ресурсите на тази мрежа са стабилни, защото се финансират и от ЕС.

„Самото участие в мрежата  е въпрос на престиж и вариант за донорство”- споделя  председателят на сдружение „Младежка толерантност“ Виолета Панова. Тя отбеляза и че би помогнала на други желаещи от региона.

„В двудневната среща се споделяха добри практики, обсъждаха се бъдещи инициативи  и насоки за работа, предвид създалата се несигурна ситуация в Близкия изток. Дискутираха се въпросите за доброто взаимодействие между държавите и НПО сектора, предвид засилващата се глобализация.

Поставиха се цели за възстановяване на доверието и изграждане на мостове чрез граждански диалог с държавите от средиземноморския регион. Подчертани бяха ролята и мястото на българските организации в тази мрежа, за дейността на която г-н Димитрос Кавнурас даде висока оценка.“, отбеляза Панова.

Източник: sever.bg

„По-добро разбирателство между поколенията“ – младежки обмен в Гърция с участието на младежи от Г.Оряховица

„По-добро разбирателство между поколенията“ бе мотото на проекта в който участваха шестима представители на Горнооряховския младежки парламент, водени от председателя на сдружение „Младежка толерантност“ Виолета Панова. Проектът се състоя в гръцкия град Флорина.

В продължение на 8 дни младежките групи от Италия, Испания, Чехия, Унгария, България и Гърция работиха съвместно в различни по вид семинари и правиха тренинги съвместно с местни дейци. Проучваха опита в местната общност във връзка с опазване на родовите традиции, посетиха дом за стари хора, средно училище и университета по изкуства. Обмениха информации за проблемите в съвременното общество свързани с приемствеността и ползване на опита на по-старите съчетани с енергията на по-младите за един по-добър свят. Разискваха важността на ценностната система за поддържане на връзките между поколенията и изразиха смисъла на тази дейност чрез рисунки, танци и театър. Обсъдиха се въпросите свързани с безработицата в ЕС, нетолерантността към младежкия труд, наличието на расизъм и неуважение между хората. Всяка група споделяше опит от своята страна, споделиха се ценни практики а групите си тръгнаха с много нови идеи, заредени с желание да се работи за местната общност. Разговорния език бе английски, което обогати участниците с комуникативни умения.

Договориха се и бъдещи партньорства, защото между организациите изпратили тези групи съществува приятелско партньорство от 4 години. Във времето на проекта в минутите за отдих групите посетиха и няколко часа на екологията. Посетиха местността „Преспа” – огромно езеро, високо в планината на границите между Македония, Албания и Гърция, където гнездят пеликани и има много добре изградена екологична система. На раздяла българската група получи предложения за участие в проект в Неапол и Чехия през 2013г, а домакините настояха да продължат съвместните младежки дейности между градовете Флорина и Горна Оряховица. Този проект бе финансиран със съдействието на програма ”Младежта в действие”, а 30 % от транспортните разходи поемаха всеки от участниците.