Конференция в Разлог по случай деня на доброволеца

Бележка

5 декември е денят на доброволеца. Сдружение „Младежка толерантност”, Горнооряховски младежки парламент” и МТ”Алтернатива” , в които участниците са само доброволци ще отбележат този ден като изпратят свои представители в Разлог, където Сдружение “Международни инициативи за сътрудничество” организира конференция на тема „Доброволчеството като успешна практика за социална промяна“, която ще се състои на 3, 4 и 5 декември 2012 г. Конференцията се организира по проект MOViE (Mobility Of Volunteers in Europe), финансиран от програма “Европа за гражданите” и ще даде възможност на участниците да споделят нови идеи, успешни практики и опит. Програмата на конференцията включва теми като :Доброволчество за социална промяна; Доброволчеството като форма на активно гражданско участие; Междукултурен диалог чрез доброволчество ; Проявленията на доброволчеството в България; Доброволчеството в други европейски държави; Предизвикателства пред доброволците. Участници в конференцията ще бъдат представители на организации и институции от България и чужбина, ангажирани с доброволчески дейности и политики, активни и социално ангажирани представители на гражданското общество. А от 30 ноември до 5 декември в София ще бъде изпратен доброволеца от Турция Иркан ŞAHİN , когато ще присъства на On-arrival обучени където ще имат възможност да разговарят с министъра на МОМН и ще участва в провеждащият се Бал на доброволците.