СПЕШНО: Доброволец в Полша (Tarnowskie Góry) за 6 месеца

487411_602186173142448_1958285140_n

Проектът ще се състои главно в младежките домове в градовете Piekary Śląskie и Tarnowskie Gory(област Силезия), където дейности и инициативи са водени от сдружение „We Add Wings“. Основната тема на проекта е младежката информационна система, културата и изкуството. Целта на проекта е да се опознаят страната и култура на доброволеца, да обменят идеи за общи дейности и да се открият общи традиции, корени и история.

Доброволците ще подкрепят местни художествени инициативи в младежките домове и ще участват в културния живот на местното общество. Също ще си сътрудничат с местните средни училища и детска градина за насърчаване на междукултурния диалог и доброволческа служба там. Освен това в младежките домове са на разположение разнообразни занимания с деца и младежи, както и възможности за собствени инициативи.

Доброволците ще споделят апартамент в един от градовете (вероятно Tarnowskie Gory). Апартамента ще бъде разположен в близост до средствата за транспорт и  ще бъде предоставен билет за цялата мрежа на обществения транспорт.

Всички разходи по време на доброволческата служба са покрити (храна, квартира, градски транспорт, джобни пари). Финансовият принос на доброволеца е единствено в размер на 10% от пътните разходи до Полша.

Продължителност на дейността: 1 юли – 31 декември 2013г.
Посрещаща организация: Uskrzydlamy (We Add Wings)
Референтен номер: 2010-PL-99