Спорт, екология и забавления във второто издание на ФАМИЛАТЛОН в Горна Оряховица

Второто издание на ФАМИЛАТЛОН в Горна Оряховица ще се проведе на 21 септември /събота/, в рамките на Европейската седмица на мобилността 16-22 септември. Стартът ще бъде даден в 11.00 ч. в парк „Градска градина”. Празникът се организира от Община Горна Оряховица и Сдружение „Горнооряховски младежки парламент”.

Familatlon-programa

Familatlon-atelieta Familatlon-programa

„С изкуството срещу безработицата“ – младежки обмен в Г.Оряховица

Горна Оряховица бе отново домакин на международна среща по проект „С изкуството срещу безработицата”. Форумът се проведе от 23 август до 2 септември 2013г. По време на проекта 49 участници, 44 младежи и 5 лидери направиха презентации на базата на предварителната подготовка и проучвания за условията и безработицата в техните населени места.

Младежите от Испания, България, Унгария, Италия, и Швеция имаха и възможността да споделят мнения по глобалния въпрос за все по нарастващата младежка безработица. Проекта, чрез дейности по програмата акцентува върху придобиване на положителни умения от младежите – изграждането на самооценка, приемането на другите хора, отварянето на съзнанието, научаването за други култури и способността да бъдат оценени различията на отделните страни. Използвайки методите и формите на театъра се потърсиха причините и се създаде вариант за преодоляването им.

В рамките на 10 дена се разработи тезата, че изкуството дава възможност за надграждане на знания и умения за решаване на обществените проблеми и в частност на подготвеността на младите хора да бъдат креативни и да придобият умения в търсене на работа. Място за провеждането бе Горна Оряховица, Лясковец, В.Търново и Варна. Театърът и музиката са мощно средство за проучване и анализ, като същевременно стимулират творчеството и насърчават добрите взаимоотношения и екипна работа. Целта бе да се създаде форум спектакъл показан във Варна, В.Търново и Лясковец – рамка за креативно представяне при търсене на работа.