Представяне на проекта „Пл@тформа за толер@нтност.bg“ пред младежи от Г.Оряховица

13022_770300389724679_2279213998451992859_n

На 9 март група доброволци от Сдружение „Възможности без граници“, направиха незабравимо обучение за младежите на Горна Оряховица. Те пристигнаха по покана на сдружение „Младежка толерантност“ и в продължение на 2 часа демонстрираха чрез неформални дейности проекта „Пл@тформа за толер@нтност.bg“. Това е един вариант да се обърне внимание към спазване на човешките права и отрицание на омразата. Основната цел на проекта е борбата с расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото. Равното третиране на хората с различна етническа принадлежност, сексуална ориентация или религиозни убеждения е неразделна част от концепцията му. Следвайки основната си цел, проектът започна със създаването на онлайн платформа, за да се повиши осведомеността относно проблема.

Основните видове дейности включват: Ограничаване на расизма, ксенофобията, речта на омразата и нетолерантността в обществото; Образование и Обучение; Допълнителни видове дейности: Доброволчество; Предоставяне на информация и повишаване на вниманието. Присъствието на двама доборволци от Италия и Литва допълнително подпомогна емоционалното възприемане на темата.