Сдружение „Младежка толерантност” вече е част от Национална мрежа за децата

Горнооряховското сдружение „Младежка толерантност” бе прието в състава на Национална мрежа за децата. Това стана на заседание на Управителния съвет на организацията в началото на тази седмица. На срещата са били обсъдени извършените дейности през изминалата 2014 г. и планираните за 2015 г.

Основни теми по време на заседанието са били проектът „Училището като център на общността“ и предстоящите награди „Златна ябълка“, номинациите за които ще бъдат отворени от началото на март. Обсъдено е било и участието на организацията в международните мрежи Eurochild, ChildPact и ISSA.

На срещата са разгледани и новите кандидатури за членство в Националната мрежа за децата. Заедно с „Младежка толерантност” в състава ѝ е прието и сдружение „Организация Дром“ – Видин. С присъединяването на двете организации, членуващите в Националната мрежа за децата вече са 127.

Като част от работата си за застъпничество за по-добри политики за децата и семействата, НМД периодично излиза със становища и позиции, адресирани до държавни институции и обществеността като цяло по различни актуални теми. „Развитие на Мрежата” се отнася както до Мрежата като цяло, така и до отделните организации-членове. То включва редица дейности, в които те могат да се включат, за да подпомогнат своя организационен капацитет, както и да споделят знания и умения, така че да подпомогнат други организации. Участието в различни срещи и дейности, които организира НМД,  дава възможност за среща с хора и организации, които могат да споделят с ценен опит, да се надгражда работата до сега.