Гоорнооряховския младежки парламент консултира „Бележник 2015“

Станислав Додов и Мария Брестничка от НМД пред младежите от Г.Оряховица

 

Сдружение „Младежка толерантност” и Национална мрежа за децата консултираха „Бележник 2015: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“ с 17 представители на горнооряховския младежки парламент. Фокус групата беше част от целенасочените усилия за гарантиране правото на мнение на децата (чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на детето) и стремежа да осигурим възможности децата да вземат пълноценно участие в процесите и решенията, които ги касаят. В тази връзка младежите, с които работи организацията, да имаха възможността да изкажат своето виждане за дейността на институциите, отнасящи се до детското и младежко развитие. Предоставената възможност бе ползотворна не само от гледна точка на оценката, отнасяща се до дейността на административните органи, но и от гледна точkа за придобиване на нови умения като оценка, анализ и самочувствие. Младите хора споделиха, че за да имаш претенции, трябва да си направил нещо, което да осмисли живота и развитието на обществото в което живееш. Групата е една от шестте, които се провеждат в цялата страна. Всяка година Национална мрежа за децата издава т.нар. Бележник на правителството – експертен доклад за изпълнението на държавните ангажименти към децата. Нашето желание бе тази година да се включат и да бъдат съгласувани и допълнени с мненията на младежите от Горна Оряховица с оценките и съдържанието на тазгодишния Бележник 2015. Повече за Бележника на http://nmd.bg/campaigns/belezhnik/.

DSC_0637

Заместник-кметът на Община Горна Оряховица Йорданка Кушева се срещна днес с представителите на Национална мрежа за децата Мария Брестничка и Станислав Додов. На срещата присъстваха и директорът на дирекция Хуманитарни дейности и международни връзки Милена Николова, както и представители на Сдруженията „Младежка толерантност” и „Горнооряховски младежки парламент”. „Една от нашите дейности е сътрудничеството с местните власти и с граждански организации. Това партньорство е много важно за работата ни. За тази цел сме изработили и Наръчник за работа между общините и неправителствените организации, както и Годишен доклад – бележник „Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата”. В него е включена оценката ни за работата на правителството в тази насока, както и нашите препоръки”, сподели на срещата Мария Брестничка, която е и координатор на Мрежата. Тя подари на заместник-кмета Йорданка Кушева Бележника за 2014 г.

Заместник-кметът запозна гостите с работата на Общината с неправителствените организации. „С Горнооряховския младежки парламент си сътрудничим в много инициативи. Търсим тяхното партньорство и с удоволствие партнираме на техни инициативи, сподели Йорданка Кушева. Заместник-кметът информира представителите на Мрежата, че от скоро в Горна Оряховица работи и Детски парламент, създаден в ЦДГ „Щастливо детство”. „Децата и техните учители са направили и Календар на своите инициативи и две от тях вече са реализирани”, каза още Йорданка Кушева.

IMG_2452

В навечерието на 9 май-Деня на Европа, по традиция Горна Оряховица ще бъде домакин на образователен форум, чиято тематика тази година ще бъде ориентирана към приемствеността между децата и младежите. „В рамките на този форум са предвидени широк кръг от инициативи, както и тематична дискусия. Ще се радваме на партньорство от страна на Националната мрежа за деца в реализирането на форума. Ще си партнираме също и с Детския парламент, със Сдружение „Младежка толерантност” и с Горнооряховския младежки парламент”, каза още Йорданка Кушева.

Горнооряховското Сдружение „Младежка толерантност” бе прието в състава на Национална мрежа за децата през януари. Към момента членуващите организации в Националната мрежа за децата са 127.