„Да засадим дърво в името на бъдещето!“ в Седмицата на гората

Тази година Сдружение „Младежка толерантност и „Горнооряховски младежки парламент“ съвместно със „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП – гр.Габрово и ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО“ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ще се включи в честването във връзка със Седмицата на гората и популяризиране дейността на лесовъда и горския работник на 01.04.2015г. в дейностите в защитената местност „Божур поляна“, както и в залесяване на фиданки от черен бор в близост до хижа „Божур“. Мероприятието ще е с начален час 9,00ч. и в него ще вземат участие както служители на ДГС „Горна Оряховица“, представители на сдружение „Младежка толерантност“, деца и младежи така и всеки желаещ да засади дърво.

По традиция „Седмица на гората“ се отбелязва през първата цяла седмица на април. Дърветата играят изключителна роля за цялата екосистема и променят мястото, в което живеем – смекчават климата, пречистват въздуха, запазват и подобряват водата и са подслон за дивата природа. Те филтрират и пречистват въздуха, който дишаме като отстраняват от него праха и други замърсители като озон, въглероден моноксид и серен двуокис. Затова и засаждането на дървета в големите градове може да намали градския парников ефект, причинен от пътната настилка и сградите. Охлаждащият ефект на едно младо и здраво дръвче се равнява на десет климатика, работещи по 20 часа на ден. От друга страна колкото повече дървета и храсти има в градовете, толкова повече се връщаме към естествената ни среда или поне те смекчават изкуствената обстановка, в която прекарваме доста голяма част от живота си.

Представяне на проекта „Пл@тформа за толер@нтност.bg“ пред младежи от Г.Оряховица

13022_770300389724679_2279213998451992859_n

На 9 март група доброволци от Сдружение „Възможности без граници“, направиха незабравимо обучение за младежите на Горна Оряховица. Те пристигнаха по покана на сдружение „Младежка толерантност“ и в продължение на 2 часа демонстрираха чрез неформални дейности проекта „Пл@тформа за толер@нтност.bg“. Това е един вариант да се обърне внимание към спазване на човешките права и отрицание на омразата. Основната цел на проекта е борбата с расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото. Равното третиране на хората с различна етническа принадлежност, сексуална ориентация или религиозни убеждения е неразделна част от концепцията му. Следвайки основната си цел, проектът започна със създаването на онлайн платформа, за да се повиши осведомеността относно проблема.

Основните видове дейности включват: Ограничаване на расизма, ксенофобията, речта на омразата и нетолерантността в обществото; Образование и Обучение; Допълнителни видове дейности: Доброволчество; Предоставяне на информация и повишаване на вниманието. Присъствието на двама доборволци от Италия и Литва допълнително подпомогна емоционалното възприемане на темата.