Международния ден на младежта в Горна Оряховица

На 12.08.2017 г. в парк „Христо Ботев”- Горна Оряховица ще се проведе събитие посветено на Международния ден на младежта – „Европейски летни игри”. През целият ден в паркът ще звучи музика, ще има различни състезателени и образователни игри за малки и големи с награди. Ще получите знания за опознаване на младежките дейности и програми в Европа, а Вие ще може да разкажете за дейностите в Горна Оряховица. Ще рисуваме върху тениски, ще раздаваме и материали с информация за работата на Евродеск и събитията за 30–тата годишнина от Програмата „Еразъм+” . Всеки участник ще може да получи поощрителна награда за това, че е участвал в игра и да се снима с нашата специално направена за събитието рамка с логото на Евродеск. За емоционално запомняне на деня в парка ще подготвим водни балони и ще организираме водни състезания. Заповядайте да се забавляваме заедно и да покажем, че младото поколение на гради ни е дейно, креативно и искащо да се развива.

Дейността е организирана от Сдружение ”Младежка толерантност” – младежки парламент чрез BG014, подпомагани от Община Горна Оряховица, МТ”Алтерантива” към читалище „Напредък 1869” и подкрепена финансово от ЦРЧР и Евродеск – България.

Съвместна дейност на ЕВРОДЕСК – БЪЛГАРИЯ и Сдружение „Младежка толерантност“-Горна Оряховица

На 27-28 юли 2017 г. в конферентната зала на „Център за развитие на човешките ресурси“ – Национален координатор на мрежата Евродеск за България – се проведе обучителен семинар за организациите – мултиплаери по дейността. От Горна Оряховица бе поканена Виолета Панова за презентатор на дейността като представител и доброволец на най-дългогодишно представената организация в подкрепа на програмата. Евродеск точката е позиционирана в СУ „Вичо Грънчаров“ и офиса на организацията „Младежка толерантност“ в сградата на ДЗИ.

Евродеск е международно сдружение с нестопанска цел, създадено през 1990 г., по препоръка на Европейската комисия като подкрепа на образователните програми. Евродеск мрежата подкрепя Програма „Еразъм+“ и е един от най-изчерпателните и най-достъпни източници за младежка информация за възможностите за международни мобилност с учебна цел. Днес Евродеск присъства в повече от 34 страни. Мисията на Евродеск центровете е да помагат да се повишава информираността на младите хора за възможностите за обучение и за мобилност и да се насърчават младежите да се превърнат в активни граждани. На територията на страната работят повече от двадесет Евродеск точки. Те предоставят на младежите в регионите, в които се намират, комуникационни материали, информационни услуги и организират събития за популяризиране на политиките на ЕС. Всяка Евродеск точка в страната разпространява надеждна информация по въпросите на образованието и на младежта в рамките на обединена Европа.