Младежки клип поставя въпроса за истински важните неща в общуването между деца и родители

Сдружение “Младежка толерантност” и Горнооряховският младежки парламент създадоха клипа „Кажи си!“. Той е резултат от водено от деца и млади хора проучване по едноименния експериментален проект на Национална мрежа за децата по тема, която беше избрана от членовете на младежкия Парламент: “Образование и грижа в ранна детска възраст”. Идеята на клипа е да подскаже на всички деца и бъдещи родители, че трябва да си казваме на глас това, което всеки ден виждаме около себе си, но подминаваме, и че неосъзнатият пример, който родителите дават на децата си, е нещо, върху което трябва да се замислим. По думите на самия младежки екип, който е измислил и заснел клипа, „краткият филм представя важните проблеми при израстването и изграждането на един човек и показва често допускани грешки в отглеждането на децата.“

С помощта на психолог младежите подготвиха анкети, свързани с възпитанието и развитието на децата в ранна възраст. Въпросите зададоха анонимно на 75 деца на възраст между 8 и 10 години (2, 3 и 4 клас) в няколко горнооряховски училища.

Обработените от младежите данни показват, че:

  • 57% от децата рядко са получавали забележки за дребни неща от родителите си, докато в същото време 43% от тях отговарят, че това им се е случвало често.
  • 89% от децата много често са споделяли с родителите си за своите проблеми, а 6% са казали, че никога не споделят с родителите си.
  • 66% са казали, че родителите им често се карат пред тях.
  • 71% са споделили, че много често биват неразбрани от родителите си.

Според младите хора изводите са, че „почти всички деца споделят проблемите си пред своите родители, но изключително рядко биват разбирани. Повече от половината всекидневно стават свидетели на агресивни сцени вкъщи, а на голяма част от децата често им се прави забележка за на пръв поглед дребни неща.

“Младежите са избирали жанрът на клипа да е художествен и да представи едно „семейство“ – баща, майка и дете, в четири етапа от техния живот. „Чрез клипа искаме всички деца и бъдещи родители да разберат, че истински важен е примерът, който дават и че децата копират подсъзнателно моделите на поведение“, казват младите творци.