Среща по въпросите за взаимодействие между гражданските организации и МОН

Предсатвители на Сдружение „Младежка толерантност“ участваха в проведената среща на 30.01 в София по въпросите за взаимодействие между гражданските организации и МОН.Основна цел на срещата беше обсъждането и приемането на Принципи на успешно взаимодействие и партньорство между образователните институции и неправителствените организации. Те ще послужат като общосподелен етичен код, който да помогне на учителите, директорите и организациите при избор на партньор, разработване на съвместни проекти и дейности и подкрепа, въвличане и работа със или в полза на учениците, техните родители и цялата общност.

След дълга дискусия текстът на Принципите беше финализиран и единодушно приет от присъстващите. Възникна идея той да стане основа за разработване на меморандум между неправителствения сектор и МОН, като заявка за по-сериозен ангажимент във взаимодействието между двете страни. Това би могло да включва разширяване на възможностите за подкрепа от организациите към училищата, както и създаване на платформа, в която могат да се споделят впечатления и обратна връзка от работата по различни проекти и дейности както от училищата към организациите, така и в обратната посока.

Срещата се организира в продължение на общата позиция на Министерство на образованието и организациите от Национална мрежа за децата и Форум Гражданско участие, която излезе през декември 2017г., за да препотвърди училищната автономия и свободата на достъпа на НПО до училища и детски градини. Поради възникналите противоречиви тълкувания на писмо изх. № 9105-390/17.11.2017 г. на МОН и изразени съмнения в качеството и коректността на подхода на някои неправителствени организации при работата им с училища и детски градини, още през декември двете страни се споразумяха за провеждането на обща среща през януари.