GABROVO INNOVATION CAMP 2018 с фокус „Социални иновации“

Третото издание на Gabrovo Innovation Camp 2018 ще се проведе от 4 до 6 октомври в Габрово. Организатори са Областен информационен център – Габрово и Община Габрово.

В инициативата ще се включат над 80 участници, които ще обмислят и предлагат решения на 6 отделни предизвикателства: Бизнес и социално предприемачество, Сребърна икономика, Младите хора в социалните иновации, Зелени иновации, Образование на бъдещето, Технологиите в социалните иновации.

Участниците ще бъдат разделени в работни групи и водени от ментори от страната и чужбина с опит да фокусират груповата комуникация в търсенето на нови подходи и решения.

Милена Николова ще представи Сдружение „Младежка толерантност“ в предизвикателствата: Образование на бъдещето и Младите хора в социалните иновации.

На 4 октомври събитието ще бъде открито от кмета на община Габрово – Таня Христова, Деница Сачева – зам.-министър на образованието и науката, Карел Вандерпортен – главна дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия и Георги Стоев – председател на икономическа зона Тракия Тех.