Сдружение „Младежка толерантност” стана лицензиран лидерски оператор на Международната награда на Херцога на Единбург

Международната награда на херцога на Единбург (наричана за краткост Наградата) е водеща младежка програма за личностното развитие и постижения. Участниците в нея се състезават със самите себе си, като предизвикват собствените си убеждения за това на какво са способни и до къде най-далеч могат да стигнат. Постигайки целите си, младите развиват умения и качества, които остават за цял живот.
От създаването си през 1956 г. до днес повече от осем милиона млади хора в 144 страни са предприели редица доброволни и предизвикателни дейности, включвайки се в програмата на Наградата. В момента над 900 000 младежи по целия свят постигат своите личностни цели, като част от Наградата.

Наградата е програма за личностно развитие за младежи на възраст между 14 и 24 години. Тя има три нива: Бронз, Сребро и Злато, във всяко едно от които те поставят свои лични цели, които следват за определен период от време. Участниците избират активности в направленията: Умения, Физическа активност и Доброволчество и преживяват Приключенско пътуване. За да постигнат най-високото ниво на Наградата – Злато, те участват в Проект в полза на обществото, далеч от родното си място. С подкрепата на опитни Лидери и ментори участниците в Програмата съзнателно следят прогреса си и учат за света около тях преживявайки. По време на цялата Програма младежите развиват и работят в сфери на свои съществуващи интереси или в области непознати за тях до сега. Наградата не е съревнование. В основата ѝ са личният напредък и постижения. Програмата на Наградата е прекрасен инструмент, с който се изграждат умения, които служат както в живота в училище и университета, така и след това. Училища, бизнес компании, младежки организации, неправителствени организации, спортни клубове и институции я прилагат в работата си еднакво добре и постигат високи резултати.

Участието на младежа в Наградата може да е поводът, той и родителите му да се сближат, да създадат нови спомени, да разберат повече едни за други. Това е процес, който може да потвърди стари наблюдения на родителите за децата им или да разкрие един съвсем нов образ пред тях. Може родителите да видят, че детето им е една млада и развиваща се личност, която може да поема отговорности, да взима решения, да избира съзнателно стъпките си. В същото време самият младеж може да види родителите си в друга светлина и да се почувства подкрепян и уважаван от тях.

Тази дейност е още една възможност за младите хора в града да израстват лидерски, цел, която изпълнява организацията от самото си създаване. Всеки, които би желал да работи в тази насока и да подпомага развитието на града ни е винаги добре дошъл при нас.

Наградата може да е инструментът, който да помогне на младежа да разгърне своя потенциал. Това ще е още по-лесно ако през целия процес участникът има подкрепа от своите родители. Ние вярваме, че всеки един родител се старае да осигури най- добрия живот за своите деца и те могат да са спокойни, че Наградата цели именно това.

http://intaward-bg.org/

Още инфо и снимки тук.