Доброволци

Младежка толерантност подкрепя възможности за неформално обучение на млади хора чрез международна доброволческа дейност, чрез която младежите се включват в дейности с обществена полезност и в най-различни сфери.

Проекти по Европейската доброволческа служба дават възможност на младежите на възраст 18 и 25 години да бъдат доброволци в някоя от страните на Европейския съюз за период между 6 и 12 месеца.

Дейностите, предвидени периода на доброволен труд, могат да бъдат например в областта на околната среда, изкуството, спорта и дейностите за свободно време.

Доброволците се подпомагат с пълен пансион, джобни пари за всеки месец, еднократни пътни разходи до съответната държава, застраховка. Всеки един от тях преминава обучение, в което се запознава с философията на ЕДС, правата и задълженията, които ще има по време на своята работа.

Всички доброволци, които са изпълнили проектите си( или половината от времето на проекта), имат правото да получат сертификат, който обикновено се подписва от ръководителя на Националната агенция Младеж от името на Европейската комисия. С този сертификат Евролейската комисия удостоверява, че доброволческата служба се признава за образователен опит и период на неформално обучение

Сдружение “Младежка Толерантност” има спечелен Проект за Посрещане на Доброволци от други страни и работи съвместно с Младежки театър “Алтернатива” за осъществяването му. Също така има до сега 2-ма изпратени доброволци в други страни които в момента споделят придобития си опит с нас.