Защитени проекти

ЕВРОДЕСК – спечелен проект за представител на Евродеск организацията – Младежка мрежа на европейски организации с център Брюксел

„Не падай духом“ – социализация на деца в неравностойно положение и участието им в театралната група на МТ”Алтернатива”

„Не падай духом ІІ“ – продължаващ социализация на деца в неравностойно положение чрез изкуството

„Приятели за винаги“ – обучение в знания за Европейския съюз, законодателството и европейските ценности, на класни ръководители и ученици

„Да изградим мост“ – младежки обмен с театрална група от Германия

„Скок в Европейският съюз-надежди и страхове“ – обучителен семинар във Варшава – Полша

„В търсене на идентичност“ – Тренинг в Чески Крумлов – Чехия

„За доброволците с добро“ – изграждане на Клуб на доброволеца

„Човешки права ХХІ век“ – Краков Полша – обучителен семинар

„Израстване с театър“ – изпратен доброволец в Шведска театрална организация