Актьори на Европейската сцена

“Актьори на Европейската сцена” е проект с цел да проучим, развием и обменим различни методи за това как изкуството прави знанията ни достъпни за по-широк кръг от хора и по специално за младежите, в Европейската общност. Обмена на различни театрални методи от различни държави показа на дело как могат те да се използват за привличане вниманието на младите хора към Европейското общество. Постигнахме тези цели в организираната среща между 7 Европейски държави – Чехия, Естония, Латвия, Полша Италия, Румъния, България.

От всяка държава участваха младежи с по 1 ръководител, които бе специалист в театралната дейност. Участниците активно вземаха участие в обучението за различни театрални техники и методи от различните държави. В организирните работилници в 3 града пред широка публика, демонстрирахме типични за държавата театрални методи и ролеви игри с публиката за насочване на вниманието към основната тема.

Основната част от програмата бе създаване на постановка – „Изкуството фактор ли е за обединяване на Европейското общество” , която показахме перд жителите на Варна и Лясковец. Основният метод, който използвахме е невербална комуникация и форум театъра за да покажем иновативен начин за водене на дискусия с публиката по поставен проблем.