Верига с игри от север до юг

Основната цел на проекта бе да свърже три много отдалечени и различни Европейски региона, чрез изкуство: театър, танц и музика; използвайки различни видове спорт и характерни игри на открито. Този проект създаде: – Северна-Централна-Южна верига на разбирателство между младежите на обща Европа. Трите групи от участниците представляват напълно различни култури, живеят сред много различни обществени, икономически обстоятелства.

Събрани заедно ние изучихме начините на живот на другия, обсъдихме ежедневни проблеми на младежите от различните държави. Изработихме съвместно представление, изградено на базата на различните традиции, засягащо преимуществата на Европейското разнообразие със средствата на театъра, танца и различни видове спорт. Тази дейност при завръщането ни бе разпостранена от групите в младежката общност в която живеем. Дейността позволи да се използуват различни театрални похвати, словесни и не словесни методи за творческата работа. В същото време открихме своите сходства и различия, загрижености и проблеми и намерихме общите черти на Европейскте общности. Заедно търсихме иновативни подходи за решаване на тези проблеми.

В дейността участваха. 46 човека (14-12-14 младежи и 6 ръководителя). Ние осъществихме програмата в Sundsvall, Швеция между 15-23 Август 2009.