Mладите в традициите на Европа

Изпълнявайки дейностите ние изпълнихме основната цел на проекта “Mладите в традициите на Европа” проведен от 10-22.08 бе да се свържем пет младежки групи от различни Европейски региони: Балканите, средна Европа и Скандинавските страни, чрез театър и народните обичаи като ги стимулираме за общо мислене в бъдещи инициативи и решения за ЕС .Така се създаде мост на разбирателство между младежите на обща Европа.

Участниците представляват различни култури, живеят сред различни обществени и икономически обстоятелства. Всяка група в собствената си страна Швеция, Полша, Унгария, Чехия и България подготви характерен обичай. Събрани заедно 12 дни изработихме съвместно представление, изградено на базата на различните традиции и обичаи, засягащо преимуществата на Европейското разнообразие със средствата на театъра, музиката и танца. Общия спектакъл, под наслов „Обичаите и ние” бе разпостранен и го представихме пред местната общност в Лясковец, Горна Оряховица, Арбанаси и Етъра. Така демонстрирахме обединителната същност на различните традиции, добрата екипна работа и инициативностт на младите при решаване на европейски политики.

Дейността позволи да се използват различни театрални похвати: словесни, танци, пантомима и др.методи за творческата работа. В същото време младежите откриха своите сходства и различия, загрижености и проблеми намирайки общите черти на Европейската общност. Заедно, работейки в екип, по нетрадиционен начин намерихме иновативни подходи за решаване на тези проблеми. В дейноста участваха 58 човека (50 младежи и 8 ръководителя)