Конференция в Разлог по случай деня на доброволеца

Бележка

5 декември е денят на доброволеца. Сдружение „Младежка толерантност”, Горнооряховски младежки парламент” и МТ”Алтернатива” , в които участниците са само доброволци ще отбележат този ден като изпратят свои представители в Разлог, където Сдружение “Международни инициативи за сътрудничество” организира конференция на тема „Доброволчеството като успешна практика за социална промяна“, която ще се състои на 3, 4 и 5 декември 2012 г. Конференцията се организира по проект MOViE (Mobility Of Volunteers in Europe), финансиран от програма “Европа за гражданите” и ще даде възможност на участниците да споделят нови идеи, успешни практики и опит. Програмата на конференцията включва теми като :Доброволчество за социална промяна; Доброволчеството като форма на активно гражданско участие; Междукултурен диалог чрез доброволчество ; Проявленията на доброволчеството в България; Доброволчеството в други европейски държави; Предизвикателства пред доброволците. Участници в конференцията ще бъдат представители на организации и институции от България и чужбина, ангажирани с доброволчески дейности и политики, активни и социално ангажирани представители на гражданското общество. А от 30 ноември до 5 декември в София ще бъде изпратен доброволеца от Турция Иркан ŞAHİN , когато ще присъства на On-arrival обучени където ще имат възможност да разговарят с министъра на МОМН и ще участва в провеждащият се Бал на доброволците.

В най-дългото послание „Мисия доброволец“ се включиха представители на сдружение „Младежка толерантност“

На 5 декември 2011 г., по повод Международния ден на доброволеца, от 12 часа в Сити Център София, се състоя подреждането на най-дългото послание на доброволците в света. Участваха над 200 младежи – доброволци, които се включиха в сътворяването на общо есе, посветено на темата: „Мисия доброволец”. Единствени участници от В.Търновска област бяха представителите на Сдружение „Младежка толерантност” – специално поканени като организация работеща иновативно и с най-много доброволци по европейските програми. Събирането и подреждането на отделните букви от съдържанието на есето в Сити център София бе с начало 12.00 продължи до 17,30 ч. Очаква се дължината на целия текст да надхвърли един километър.

Има още