Какво научихме за демокрацията и европейските ценности с помощта на театъра – младежки обмен в Полша

10418284_917754968252232_5091023155287403630_n

Преди седмица се завърнах от Полша, където бях част от младежки обмен в рамките на Еразъм+. Обменът се наричаше „Театър и демокрация“ и събра общо 35 участника от 7 страни (България, Полша, Словакия, Италия, Португалия, Румъния и Турция), които заедно разискваха върху същността на понятия като демокрация, култура, идентичност, стереотипи, както и нашите общи европейски ценности. Всичко това се случи в приятелска и разчупена атмосфера, чрез различни методи на неформалното образование, като за основно средство бяха използвани театрални техники. Важна част от работата ни там беше и гостуването в местната гимназия, където участниците направиха презентация, както и кратко театрално представление, разработено по време на проекта.

Това беше първото ми участие в обмен като водач на група и трябва да си призная, че доста се притеснявах в началото. Но Алекс, Неви, Криси, Андрияна и Мара (това е групата!) ми показаха, че тези притеснения са напразни. Мисля, че си прекарахме много добре, като за някои от тях това беше чудесен първи опит в младежките програми. Голямо браво и за участниците от другите страни, но най-вече за организаторите от сдружение „We Add Wings“, които се справиха отлично с всички аспекти от проекта.

– Ивайло Драганов

„С изкуството срещу безработицата“ – младежки обмен в Г.Оряховица

Горна Оряховица бе отново домакин на международна среща по проект „С изкуството срещу безработицата”. Форумът се проведе от 23 август до 2 септември 2013г. По време на проекта 49 участници, 44 младежи и 5 лидери направиха презентации на базата на предварителната подготовка и проучвания за условията и безработицата в техните населени места.

Младежите от Испания, България, Унгария, Италия, и Швеция имаха и възможността да споделят мнения по глобалния въпрос за все по нарастващата младежка безработица. Проекта, чрез дейности по програмата акцентува върху придобиване на положителни умения от младежите – изграждането на самооценка, приемането на другите хора, отварянето на съзнанието, научаването за други култури и способността да бъдат оценени различията на отделните страни. Използвайки методите и формите на театъра се потърсиха причините и се създаде вариант за преодоляването им.

В рамките на 10 дена се разработи тезата, че изкуството дава възможност за надграждане на знания и умения за решаване на обществените проблеми и в частност на подготвеността на младите хора да бъдат креативни и да придобият умения в търсене на работа. Място за провеждането бе Горна Оряховица, Лясковец, В.Търново и Варна. Театърът и музиката са мощно средство за проучване и анализ, като същевременно стимулират творчеството и насърчават добрите взаимоотношения и екипна работа. Целта бе да се създаде форум спектакъл показан във Варна, В.Търново и Лясковец – рамка за креативно представяне при търсене на работа.

„По-добро разбирателство между поколенията“ – младежки обмен в Гърция с участието на младежи от Г.Оряховица

„По-добро разбирателство между поколенията“ бе мотото на проекта в който участваха шестима представители на Горнооряховския младежки парламент, водени от председателя на сдружение „Младежка толерантност“ Виолета Панова. Проектът се състоя в гръцкия град Флорина.

В продължение на 8 дни младежките групи от Италия, Испания, Чехия, Унгария, България и Гърция работиха съвместно в различни по вид семинари и правиха тренинги съвместно с местни дейци. Проучваха опита в местната общност във връзка с опазване на родовите традиции, посетиха дом за стари хора, средно училище и университета по изкуства. Обмениха информации за проблемите в съвременното общество свързани с приемствеността и ползване на опита на по-старите съчетани с енергията на по-младите за един по-добър свят. Разискваха важността на ценностната система за поддържане на връзките между поколенията и изразиха смисъла на тази дейност чрез рисунки, танци и театър. Обсъдиха се въпросите свързани с безработицата в ЕС, нетолерантността към младежкия труд, наличието на расизъм и неуважение между хората. Всяка група споделяше опит от своята страна, споделиха се ценни практики а групите си тръгнаха с много нови идеи, заредени с желание да се работи за местната общност. Разговорния език бе английски, което обогати участниците с комуникативни умения.

Договориха се и бъдещи партньорства, защото между организациите изпратили тези групи съществува приятелско партньорство от 4 години. Във времето на проекта в минутите за отдих групите посетиха и няколко часа на екологията. Посетиха местността „Преспа” – огромно езеро, високо в планината на границите между Македония, Албания и Гърция, където гнездят пеликани и има много добре изградена екологична система. На раздяла българската група получи предложения за участие в проект в Неапол и Чехия през 2013г, а домакините настояха да продължат съвместните младежки дейности между градовете Флорина и Горна Оряховица. Този проект бе финансиран със съдействието на програма ”Младежта в действие”, а 30 % от транспортните разходи поемаха всеки от участниците.