Младежки клип поставя въпроса за истински важните неща в общуването между деца и родители

Сдружение “Младежка толерантност” и Горнооряховският младежки парламент създадоха клипа „Кажи си!“. Той е резултат от водено от деца и млади хора проучване по едноименния експериментален проект на Национална мрежа за децата по тема, която беше избрана от членовете на младежкия Парламент: “Образование и грижа в ранна детска възраст”. Идеята на клипа е да подскаже на всички деца и бъдещи родители, че трябва да си казваме на глас това, което всеки ден виждаме около себе си, но подминаваме, и че неосъзнатият пример, който родителите дават на децата си, е нещо, върху което трябва да се замислим. По думите на самия младежки екип, който е измислил и заснел клипа, „краткият филм представя важните проблеми при израстването и изграждането на един човек и показва често допускани грешки в отглеждането на децата.“

С помощта на психолог младежите подготвиха анкети, свързани с възпитанието и развитието на децата в ранна възраст. Въпросите зададоха анонимно на 75 деца на възраст между 8 и 10 години (2, 3 и 4 клас) в няколко горнооряховски училища.

Обработените от младежите данни показват, че:

  • 57% от децата рядко са получавали забележки за дребни неща от родителите си, докато в същото време 43% от тях отговарят, че това им се е случвало често.
  • 89% от децата много често са споделяли с родителите си за своите проблеми, а 6% са казали, че никога не споделят с родителите си.
  • 66% са казали, че родителите им често се карат пред тях.
  • 71% са споделили, че много често биват неразбрани от родителите си.

Според младите хора изводите са, че „почти всички деца споделят проблемите си пред своите родители, но изключително рядко биват разбирани. Повече от половината всекидневно стават свидетели на агресивни сцени вкъщи, а на голяма част от децата често им се прави забележка за на пръв поглед дребни неща.

“Младежите са избирали жанрът на клипа да е художествен и да представи едно „семейство“ – баща, майка и дете, в четири етапа от техния живот. „Чрез клипа искаме всички деца и бъдещи родители да разберат, че истински важен е примерът, който дават и че децата копират подсъзнателно моделите на поведение“, казват младите творци.

Участие на нашите младежи в есенното училище на НМД

Участието на нашите младежи Мелиса и Йоана водени от Мерина бе възможно благодарение на добрата съвместна работа на Сдружение „Младежка тоелрантност“ с националната мрежа за работа с деца. Тяхното представяне бе великолепно. Така стават достойни пордълижтели на миналогодишния екит, от който Криса и Мариела преминаха на по-високо ниво като ко-фасилитатори.

uzanaОт 16 до 21 септември се проведе Есенно училище по права, организирано от Национална мрежа за децата с подкрепата на младежка мрежа Мегафон.Събитито протече в рамките на 6 дни в местността Узана, Габрово, и събра на едно място 20 младежи и 10 възрастни експерти от 10 организации-членове на Мрежата от цялата страна – „Институт за насърчаване на професионалното образование“, Сдружение „Василица“, Сдружение „Младежка толерантност“, ЦМЕДТ „Амалипе“, Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж“, „Международна награда на херцога на Единбург“, Сдружение „Асоциация НАЯ“, „Конкордия България“, „СНЦ Еквилибриум“ и Фондация „Агапедия България“.

Екип фасилитатори – координатори Детско и младежко участие от секретариата на Мрежата, фасилитатор – консултант Детско и младежко участие към Уницеф, както и двама млади ко-фасилитатори от младежка мрежа Мегафон, се заеха със задачата да създадат програма, която да доведе участниците до задълбочено познаване на техните права – какви са те, как да ги упражняват, кога биват нарушавани. Акцент беше темата, как от правото на мнение произлиза и правото на участие.

Работната среда предразположи за обмяна на добри практики в сферата на дейности, организирани и водени от деца и млади хора и като цяло събития с фокус върху участието на младежи.

Темата за правата на човека и правата на детето беше представена по достъпен начин с интерактивни сесии, които позволиха участниците да покажат творческо мислене, екипна стратегия, индивидуална подготовка и, разбира се, личен опит и знание.

Есенното училище по права даде началото на новата програма „Детско и младежко участие“, която обхваща двугодишен период, в рамките на който новият випуск мегафонци заемат роли по дейности, а след това по функции, които им позволяват по различни начини да се включат във всичко, което Национална мрежа за децата прави. Новосформираните работни екипи вече започнаха работа по избраните от тях теми, дейности и инициативи на Мрежата.

Следващата стъпка е Пролетна работа среща, през която младите хора и експертите от Есенното училище ще се съберат, за да споделят кой докъде е стигнал и отново ще планират, мислят и действат като цял випуск.

Есенен лагер учи младежите как да бъдат активни граждани и да познават правата си

Невена Тодорова, Мариела Маркова и Кристина Евтимова бяха представителите на Сдружение”Младежка толерантност” в проведения Есенен лагер, посветен на темата за детското и младежко участие. Форумът се организира от младежка мрежа „Мегафон“ в партньорство с Национална мрежа за децата. Инициативата е част от проект “Мегафон: Детско и младежко участие за по-добро гражданство”, Есенният лагер събра на едно място след щателен подбор от 134 организации – шестнайсет младежи от осем организации – членове: СНЦ „Център Динамика“, сдружение „Свят без граници“, „Социален диалог 2001″, фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България“, сдружение “Младежка толерантност“, фондация „Конкордия България“, фондация „П.У.Л.С.“, училищно настоятелство гр. Болярово .

2015мегафон

По време на лагера младежи и възрастни имаха възможността да преминат през програма, изготвена от специалистите от Национална мрежа за децата. Лекциите и семинарите бяха посветени на темите за правата на децата, участниците научиха какво представлява детското и младежкото участие, защо е важно и как да разпознават ситуациите, в които е необходимо. Обучителната програма включваше темите „Как да се застъпваме за своята кауза“ и „Как да говорим свободно пред публика“. Освен в обмяната на информация и обученията , младежите се включиха в творчески и креативни задачи.

След завръщането си групата подготви и организира тренинг за участниците в младежкия парламент. Сега подготвят и среща с г-н Добрев. Идеята е да станат реалност ученическите съвети в училищата, а чрез тях да се чува гласа на младите. Инициативата ще има продължение с Пролетен лагер и ще завърши с Годишната среща на Национална мрежа за децата. А в града ще продължи със срещи по училищата и в по-различна активност при набиране на членове за младежкия съвет и клуба на доброволеца.

Гоорнооряховския младежки парламент консултира „Бележник 2015“

Станислав Додов и Мария Брестничка от НМД пред младежите от Г.Оряховица

 

Сдружение „Младежка толерантност” и Национална мрежа за децата консултираха „Бележник 2015: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?“ с 17 представители на горнооряховския младежки парламент. Фокус групата беше част от целенасочените усилия за гарантиране правото на мнение на децата (чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на детето) и стремежа да осигурим възможности децата да вземат пълноценно участие в процесите и решенията, които ги касаят. В тази връзка младежите, с които работи организацията, да имаха възможността да изкажат своето виждане за дейността на институциите, отнасящи се до детското и младежко развитие. Предоставената възможност бе ползотворна не само от гледна точка на оценката, отнасяща се до дейността на административните органи, но и от гледна точkа за придобиване на нови умения като оценка, анализ и самочувствие. Младите хора споделиха, че за да имаш претенции, трябва да си направил нещо, което да осмисли живота и развитието на обществото в което живееш. Групата е една от шестте, които се провеждат в цялата страна. Всяка година Национална мрежа за децата издава т.нар. Бележник на правителството – експертен доклад за изпълнението на държавните ангажименти към децата. Нашето желание бе тази година да се включат и да бъдат съгласувани и допълнени с мненията на младежите от Горна Оряховица с оценките и съдържанието на тазгодишния Бележник 2015. Повече за Бележника на http://nmd.bg/campaigns/belezhnik/.

DSC_0637

Заместник-кметът на Община Горна Оряховица Йорданка Кушева се срещна днес с представителите на Национална мрежа за децата Мария Брестничка и Станислав Додов. На срещата присъстваха и директорът на дирекция Хуманитарни дейности и международни връзки Милена Николова, както и представители на Сдруженията „Младежка толерантност” и „Горнооряховски младежки парламент”. „Една от нашите дейности е сътрудничеството с местните власти и с граждански организации. Това партньорство е много важно за работата ни. За тази цел сме изработили и Наръчник за работа между общините и неправителствените организации, както и Годишен доклад – бележник „Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата”. В него е включена оценката ни за работата на правителството в тази насока, както и нашите препоръки”, сподели на срещата Мария Брестничка, която е и координатор на Мрежата. Тя подари на заместник-кмета Йорданка Кушева Бележника за 2014 г.

Заместник-кметът запозна гостите с работата на Общината с неправителствените организации. „С Горнооряховския младежки парламент си сътрудничим в много инициативи. Търсим тяхното партньорство и с удоволствие партнираме на техни инициативи, сподели Йорданка Кушева. Заместник-кметът информира представителите на Мрежата, че от скоро в Горна Оряховица работи и Детски парламент, създаден в ЦДГ „Щастливо детство”. „Децата и техните учители са направили и Календар на своите инициативи и две от тях вече са реализирани”, каза още Йорданка Кушева.

IMG_2452

В навечерието на 9 май-Деня на Европа, по традиция Горна Оряховица ще бъде домакин на образователен форум, чиято тематика тази година ще бъде ориентирана към приемствеността между децата и младежите. „В рамките на този форум са предвидени широк кръг от инициативи, както и тематична дискусия. Ще се радваме на партньорство от страна на Националната мрежа за деца в реализирането на форума. Ще си партнираме също и с Детския парламент, със Сдружение „Младежка толерантност” и с Горнооряховския младежки парламент”, каза още Йорданка Кушева.

Горнооряховското Сдружение „Младежка толерантност” бе прието в състава на Национална мрежа за децата през януари. Към момента членуващите организации в Националната мрежа за децата са 127.

Сдружение „Младежка толерантност” вече е част от Национална мрежа за децата

Горнооряховското сдружение „Младежка толерантност” бе прието в състава на Национална мрежа за децата. Това стана на заседание на Управителния съвет на организацията в началото на тази седмица. На срещата са били обсъдени извършените дейности през изминалата 2014 г. и планираните за 2015 г.

Основни теми по време на заседанието са били проектът „Училището като център на общността“ и предстоящите награди „Златна ябълка“, номинациите за които ще бъдат отворени от началото на март. Обсъдено е било и участието на организацията в международните мрежи Eurochild, ChildPact и ISSA.

На срещата са разгледани и новите кандидатури за членство в Националната мрежа за децата. Заедно с „Младежка толерантност” в състава ѝ е прието и сдружение „Организация Дром“ – Видин. С присъединяването на двете организации, членуващите в Националната мрежа за децата вече са 127.

Като част от работата си за застъпничество за по-добри политики за децата и семействата, НМД периодично излиза със становища и позиции, адресирани до държавни институции и обществеността като цяло по различни актуални теми. „Развитие на Мрежата” се отнася както до Мрежата като цяло, така и до отделните организации-членове. То включва редица дейности, в които те могат да се включат, за да подпомогнат своя организационен капацитет, както и да споделят знания и умения, така че да подпомогнат други организации. Участието в различни срещи и дейности, които организира НМД,  дава възможност за среща с хора и организации, които могат да споделят с ценен опит, да се надгражда работата до сега.