Европейска седмица на спорта и физическата активност

От 1-ви до 7-ми октомври в цяла Европа се провежда Европейска седмица на спорта и физическата активност, която цели да популяризира широкото включване на гражданите в спортни дейности. Събитието е инициатива на ISCA (International Sport Culture Association), в партньорство с Националния център „Европейски и младежки програми и инициативи“ и Евро Деск. Идеята е през следващите години Европейската седмица на спорта и физическата активност да се превърне в най-голямото обществено спортно събитие в Европа и да обедини милиони европейци около идеята за физическата активност.

Сдружение „Младежка толерантност“ започва акция за организиране на тази дейност.

В националното обучение DEOR участваха представители на сдружение „Младежка толерантност“

В организираното от НЦЕМПИ национално обучение DEOR взеха участие Ивайло Драганов и Даниел Божанков от сдружение „Младежка толерантност“. Обучението се проведе от 24 до 26 февруари в София и събра представители на 21 неправителствени организации, работещи по програма „Младежта в действие“. DEOR или мерките за разпространението и приложението на резултатите са основна част от проектния цикъл в проектите по програма „Младежта в действие“.

Ивайло и Даниел взеха активно участие и обсъждаха темите видимост на проекти и разпространение и приложение на резултатите от тях. За участието си те получиха сертификат Youthpass, който удостоверява придобитите от тях чрез неформално образование умения.

След завръщането си в Г.Оряховица, Даниел сподели своя опит с младежите от Горнооряховския младежки парламент, които ще приложат идеите съвсем скоро – по време на и след организираната от тях национална младежка среща.

Паралелно с DEOR се състоя и „Media me!“ – обучение за представители на медиите, целящо да ги запознае с програмата, неформалното образование, с успешни проекти и със самите организации. Две от сесиите на обученията бяха общи – в тях журналистите и представителите на организациите работиха в малки екипи по създаването на кратки медийни продукти, представящи резултатите от самия DEOR.

В най-дългото послание „Мисия доброволец“ се включиха представители на сдружение „Младежка толерантност“

На 5 декември 2011 г., по повод Международния ден на доброволеца, от 12 часа в Сити Център София, се състоя подреждането на най-дългото послание на доброволците в света. Участваха над 200 младежи – доброволци, които се включиха в сътворяването на общо есе, посветено на темата: „Мисия доброволец”. Единствени участници от В.Търновска област бяха представителите на Сдружение „Младежка толерантност” – специално поканени като организация работеща иновативно и с най-много доброволци по европейските програми. Събирането и подреждането на отделните букви от съдържанието на есето в Сити център София бе с начало 12.00 продължи до 17,30 ч. Очаква се дължината на целия текст да надхвърли един километър.

Има още