Участие на нашите младежи в есенното училище на НМД

Участието на нашите младежи Мелиса и Йоана водени от Мерина бе възможно благодарение на добрата съвместна работа на Сдружение „Младежка тоелрантност“ с националната мрежа за работа с деца. Тяхното представяне бе великолепно. Така стават достойни пордълижтели на миналогодишния екит, от който Криса и Мариела преминаха на по-високо ниво като ко-фасилитатори.

uzanaОт 16 до 21 септември се проведе Есенно училище по права, организирано от Национална мрежа за децата с подкрепата на младежка мрежа Мегафон.Събитито протече в рамките на 6 дни в местността Узана, Габрово, и събра на едно място 20 младежи и 10 възрастни експерти от 10 организации-членове на Мрежата от цялата страна – „Институт за насърчаване на професионалното образование“, Сдружение „Василица“, Сдружение „Младежка толерантност“, ЦМЕДТ „Амалипе“, Фондация „Европейски център по медиация и арбитраж“, „Международна награда на херцога на Единбург“, Сдружение „Асоциация НАЯ“, „Конкордия България“, „СНЦ Еквилибриум“ и Фондация „Агапедия България“.

Екип фасилитатори – координатори Детско и младежко участие от секретариата на Мрежата, фасилитатор – консултант Детско и младежко участие към Уницеф, както и двама млади ко-фасилитатори от младежка мрежа Мегафон, се заеха със задачата да създадат програма, която да доведе участниците до задълбочено познаване на техните права – какви са те, как да ги упражняват, кога биват нарушавани. Акцент беше темата, как от правото на мнение произлиза и правото на участие.

Работната среда предразположи за обмяна на добри практики в сферата на дейности, организирани и водени от деца и млади хора и като цяло събития с фокус върху участието на младежи.

Темата за правата на човека и правата на детето беше представена по достъпен начин с интерактивни сесии, които позволиха участниците да покажат творческо мислене, екипна стратегия, индивидуална подготовка и, разбира се, личен опит и знание.

Есенното училище по права даде началото на новата програма „Детско и младежко участие“, която обхваща двугодишен период, в рамките на който новият випуск мегафонци заемат роли по дейности, а след това по функции, които им позволяват по различни начини да се включат във всичко, което Национална мрежа за децата прави. Новосформираните работни екипи вече започнаха работа по избраните от тях теми, дейности и инициативи на Мрежата.

Следващата стъпка е Пролетна работа среща, през която младите хора и експертите от Есенното училище ще се съберат, за да споделят кой докъде е стигнал и отново ще планират, мислят и действат като цял випуск.

„Нулеви отпадъци, здраве и околна среда“ – обучение за учители

Обучение за учители на тема „Нулеви отпадъци, здраве и околна среда“ организира Сдружение „Младежка толерантност” съвместно с Евгения Ташева координатор „Нулеви отпадъци“ За Земята. В рамките на 6 часа нашите гости – пътуващ екип от френски обучители – ще представят основните проблеми, свързани с отпадъците, както и интерактивни и забавни обучителни похвати, предназначени специално за средните училища и съобразени с възрастта на децата. Обучението в Горна Оряховица ще се проведе на 19 юли в частен клуб „Он“.

Екипът на “Histoires Recyclables“ ще бъде в България в периода 16-29 юли.
Курсът за Нулеви отпадъци трае 6 часа и приключва в рамките на един ден.
Обучителите ще предоставят на участниците електронните версии на игрите, основното съдържание на уроците и практически насоки за преподаването им.
Организаторите ще осигурят превод на български език, условия за работа, кафе паузи и обучителни материали.

Екипът на “Histoires Recyclables“ с удоволствие приема покани за участие и в събития и практически дейности с вашите възпитаници през периода на пребиваването си в България, 16-29 юли.

“Нулеви отпадъци” е стратегия комбинираща общностни практики, като повторно използване, поправяне, рециклиране, обезвреждане и компостиране, с индустриални практики като елиминиране на токсини и промяна в дизайна на опаковките.

Наша доброволка на своето обучение при пристигане в Полша

Нашата доброволка Даниела във видео, което дава добра представа за духа на обученията по ЕДС. Даниела участва в дългосрочен проект в южна Полша.